EPC gemeenschappelijke delen

EPC attest voor de gemeenschappelijke delen van een (appartements)gebouw


  • Vanaf 2022 moet er voor de grote appartementsgebouwen een energieprestatiecertificaat van de gemeenschappelijke delen (EPC GD) beschikbaar zijn. Deze verplichting staat los van verkoop of verhuur.
  • Het EPC van de gemeenschappelijke delen geeft aan hoe energiezuinig het gebouw en de collectieve installaties zijn. Er staan ook aanbevelingen in om de energieprestatie te verbeteren. De info uit het EPC certificaat voor gemeenschappelijke delen wordt gebruikt als een EPC bij verkoop of verhuur van een appartement wordt opgesteld. De 2 certificaten vullen elkaar aan.
  • De verplichting wordt gefaseerd ingevoerd in functie van de grootte van het appartementsgebouw. Wanneer het EPC  aanwezig moet zijn, wordt dus bepaald door het aantal aanwezige gebouweenheden in het gebouw.

o De grote appartementsgebouwen met minstens 15 gebouweenheden moeten op 1 januari 2022 beschikken over een EPC voor de gemeenschappelijke delen.

o Appartementsgebouwen met 5 t/m 14 gebouweenheden moeten op 1 januari 2023 beschikken over een EPC certificaat voor de gemeenschappelijke delen.

o Kleine appartementsgebouwen met 2 wooneenheden t/m 4 gebouweenheden moeten op 1 januari 2024 beschikken over een EPC attest voor de gemeenschappelijke delen.

  • Onder gebouweenheden worden zowel appartementen als kleine niet-residentiële eenheden verstaan (winkels, medische praktijken, kantoren,...)
prijs EPC-certificaat gemeenschappelijke delen.


offerte na plaats bezoek