Het EPC attest


Wilt u een woning, appartement, studio, ... te koop of te huur stellen? Dan moet u een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben.


Wat is een EPC certificaat?

Een EPC attest (energieprestatiecertificaat) toont aan hoe energiezuinig een woning of appartement is met een label. In een EPC staan ook aanbevelingen om de woning, appartement, ... energiezuiniger te maken.

 • Sinds 2019 wordt de energiezuinigheid weergegeven met een label. Dit label gaat van een rode letter F (slechte score) tot een donkergroene A+ (heel goede score).
 • Op het EPC staat ook de energiescore van de wooneenheid in kWh/(m² jaar) (kilowattuur per vierkante meter jaar). Hoe lager die energiescore, hoe energiezuiniger de wooneenheid is.
 • In het EPC staan ook aanbevelingen over hoe de wooneenheid nog energiezuiniger gemaakt kan worden. Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw.

 Waarom heeft u een EPC attest nodig?


 • Het EPC attest informeert mogelijke kopers of huurders vooraf over de energiezuinigheid van de woning.
 • De verkoper/verhuurder is verplicht om in advertenties (online, op affiche, zoekertjes en via een makelaar, ...) de energieprestatie van de wooneenheid te vermelden met de energiescore of het EPC-label (van A+ tot F).


Heeft u een EPC attest nodig?


 • Een EPC is nodig bij o.a. verkoop/verhuur van een wooneenheid (woning, appartement, studio, ... ).
 • Sinds 2022 moet bij verkoop het EPC voor een bestaande woning zijn opgemaakt in 2019 of later. Het EPC beschikt dus over een energielabel.
 • Sinds 1 april 2022 moet er ook een EPC zijn bij erfpacht en opstalrecht.
 • Een EPC bij verkoop is ook nodig als er geen publiciteit wordt gemaakt.


Welk EPC certificaat gebruiken?

 • Is uw woning maximaal 10 jaar oud en hebt u een 'EPC Bouw' dat nog geldig is, dan moet dat EPC Bouw gebruikt worden bij verkoop of verhuur.
 • Hebt u geen geldig 'EPC Bouw'? Dan moet u een 'EPC attest voor een bestaande woning' laten maken.
 • Na een verbouwing waarbij ook aan EPB-eisen voldaan moest worden, moet bij verkoop of verhuur ook een 'EPC voor een bestaande woning' opgemaakt worden.
 • Het EPC certificaat is 10 jaar geldig, maar vervalt als de gebouweenheid van bestemming verandert, bijvoorbeeld van wonen naar winkel, restaurant of kantoor of omgekeerd; of een nieuw EPC is ingediend.
 • Hebt u sinds de opmaak van uw EPC attest uw woning energiezuiniger gemaakt? Dan mag u een nieuw EPC voor een bestaande woning laten opmaken, ook al is het EPC nog geldig. Wie een woning met een slechte energieprestatie binnen de 5 jaar renoveert, kan in aanmerking komen voor een EPC-labelpremie.
 • Hebt u sinds de opmaak van uw EPC attest uw woning uitgebreid? Dan is het mogelijk dat uw EPC certificaat of EPC Bouw niet langer geldig is. Neem contact met uw energiedeskundige.


Heeft u al een EPC certificaat?


 • Het EPC attest moet geldig zijn van het moment van te koop of te huur stellen tot en met de datum van het verlijden van de notariële akte of de ondertekening van de huurovereenkomst. Ga na of de geldigheidsdatum op uw 'EPC voor een bestaande woning' of 'EPC Bouw' nog niet verstreken is.

 • Vanaf 2022 moet bij verkoop het EPC voor een bestaande woning zijn opgemaakt in 2019 of later.


Controle en boetes

 • Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) controleert via steekproeven. Als er geen EPC aanwezig is, krijgt de eigenaar een brief. De eigenaar kan dan schriftelijke argumenten indienen. Na de evaluatie van de argumenten kan er een boete tussen 500 en 5.000 euro opgelegd worden.


 • Het betalen van de boete is geen kwijtschelding of opschortende voorwaarde voor de opmaak van het EPC. Ook als u een boete krijgt, moet u dus nog een EPC certificaat laten opmaken. Als de woning nog steeds te koop of te huur wordt aangeboden, kan de eigenaar zelfs een tweede boete krijgen bij een volgende controle.